A Capital Research közismert közvélemény-kutatási szolgáltatásaival mindenekelőtt az állami és önkormányzati megrendelők, társadalmi szervezetek, alapítványok, illetve a média kutatási igényeit elégíti ki. A Capital Research büszke arra, hogy intézményi megrendelői a társadalmi-politikai élet minden oldaláról megtisztelik bizalmukkal: ez szakmaiságunk és megbízhatóságunk elismerését jelenti.

Közvélemény-kutatási megoldásainkból:

Lakossági közvélemény-kutatások
Stratégiai kutatások szervezeteknek
Ismertség- és népszerűség-mérések
Attitűdmérések
Imázskutatások
Problémafeltárás
Magatartás- és szokásvizsgálatok
Kommunikációs és fejlesztési koncepciók tesztelése
Hatásvizsgálatok
Települési Radar

Lakossági közvélemény-kutatások
Lakossági közvélemény-kutatások során változatos, ugyanakkor igen megbízható módszertannal képet tudunk adni a lakosság hangulati állapotáról, véleményéről, elvárásairól, várható reakcióiról egyes társadalmi, közéleti, politikai kérdésekben. <<

Stratégiai kutatások szervezeteknek
Alapítványok, civilszervezetek, intézmények esetében stratégiai kutatással hatékonyan segíthető a szervezeti célok finomhangolása, a célcsoportok körülhatárolása, nagyságuk megbecslése, a hatékony kommunikáció csatornáinak meghatározása. Például alapítványok esetében ezzel a módszerrel segítjük a potenciális támogatói célcsoportok szegmentálását, a legigéretesebb, a szervezet céljaira leginkább fogékony csoport megtalálását és elérését. <<

Ismertség- és népszerűség-mérések
Az ismertség- és népszerűség-mérés elsősorban a politikai szereplők által kedvelt kutatási forma, amely bizonyos személyi döntésekben, kommunikációs, illetve kampányerőforrások elosztásához nyújt segítséget. Ismertség- és népszerűség-mérés alkalmával feltárjuk – országos vagy helyi szinten – egyes politikusok, közéleti vagy akár gazdasági szereplők, civil szervezetek ismertségét és elismertségét a versenytárs szereplőkkel, szervezetekkel összehasonlításban. Ismétlődő adatfelvétel esetén képet tudunk adni a változásokról és trendekről is. <<

Attitűdmérések
Attitűdmérésre akkor van szükség, ha javítani szeretnénk a célcsoportok szervezetünkhöz való viszonyát, illetve az általunk szándékolt hozzáállásra, viselkedésre szeretnénk rábírni célcsoportunk tagjait. Ehhez először fel kell tárnunk a jelenlegi attitűdöket, vélekedéseket. E módszer segítségével meg tudjuk mondani, hogy az emberek milyen véleményekkel, attitűdökkel, hiedelmekkel rendelkeznek. Az attitűdkutatás segítséget ad ahhoz, hogy a szervezeti megítélés javítása, illetve a szervezeti céljaink elérése érdekében milyen változásokra lenne szükség a célcsoportok körében. Ismétlődő adatfelvétel esetén képet kaphatunk a vélekedések, hiedelmek változásáról, trendjeiről is. <<

Imázskutatások
Imázskutatásaink eredményeképpen látványos imázsprofilok és imázstérképek segítségével átláthatjuk és megérthetjük, hogyan érzékeli a közvélemény saját intézményünket, szervezetünket, illetve a versenytárs szervezeteket. A módszert nemcsak intézményekre, hanem közszereplő személyekre, politikusokra is alkalmazni szoktuk. Az imázsvizsgálat feltárja a pártok, civil szervezetek, politikusok, közéleti vagy akár gazdasági szereplők lakossági percepcióját, imázsát. A módszer segítségével megmutatjuk az egyes szervezetek megkülönböztető jellemzőit más szervezetekhez, személyekhez képest, imázsuk erősségeit, illetve gyengeségeit. Ismétlődő adatfelvétel esetén pedig képet tudunk adni a változásokról, trendekről is. <<

Problémafeltárás
Problémafeltáró kutatásainkat főleg intézményi szolgáltatások és működésmódok fejlesztéséhez lehet hatékonyan alkalmazni, olyankor amikor tudható, hogy vannak hiányosságok, és a cél éppen ezek beazonosítása, feltárása. Ez a kutatás felszínre hozza azokat a problémákat, melyek az adott területen - lakossági szemszögből - jelentkeznek, és megoldásuk a megbízó szervezettől, intézménytől várható. Egy önkormányzati kutatás esetében például megtalálhatjuk és súlyozhatjuk a településen jellemző, a lakosságot érintő, irritáló gondokat, továbbá ötleteket nyerhetünk a fejlesztésekhez. <<

Magatartás- és szokásvizsgálatok
Magatartás- és szokásvizsgálatot olyan intézmények, szervezetek részére végzünk, melyek szervezeti vagy üzleti céljai a lakosság vagy más szervezetek viselkedésétől, mindennapi rutinjától függenek. Ilyenkor megvizsgáljuk a lakosság vagy akár a kutatás célcsoportjába tartozó cégek, intézmények magatartását, aktivitását, szokásait az adott témakörben. Például ha megbízónk egy a környezetvédelem terén működő vállalat, költségvetési vagy civil szervezet, akkor fontos lehet a lakosság, de akár cégek, intézmények konkrét környezetvédelmi szokásait, eljárásait, tevékenységét is vizsgálni, pl. a hulladékkezelés terén. <<

Kommunikációs és fejlesztési koncepciók tesztelése
A pártok, minisztériumok, önkormányzatok rendszeresen alkotnak terveket, programokat, fejlesztési koncepciókat. Teszt kutatásaink arra irányulnak, hogy több kidolgozott lehetőség közül megbízónk kiválaszthassa a leginkább elfogadott, leginkább hatékony programot, fejlesztési tervet és az ehhez társítható legjobb kommunikációs koncepciót. Pártok esetében pl. tesztelhetjük azt, hogy milyen ügyeket, programokat, tartalmakat helyezzenek egy adott időszakban politikájuk súlyponti helyére és azt is, hogy hogyan kommunikálják ezeket, hogyan vonják be, hogyan győzzék meg a választókat. <<

Hatásvizsgálatok
Hatásvizsgálatokat kommunikációs kampányok, illetve társadalmi intézkedések következményeinek, hatásainak megismeréséhez, hatékonyságának méréséhez érdemes igénybe venni. A vizsgálat egy "előtte" és egy "utána" fázisból áll. Az eredmények tükrében a vizsgált kampány, illetve intézkedés objektíven értékelhető lesz, folytatása, továbbfejlesztése hatékonyabbá válik. <<

Települési Radar 
Települési Radar kutatatásaink kifejezetten önkormányzatok számára készülnek. Rendszeres (havonkénti/negyed-, félévenkénti) adatfelvételek melyek során a település választókorú lakosságát reprezentáló mintán mérjük a település különböző jellemzőivel való elégedettséget, a fejlesztési irányok támogatottságát, az elégedettséget az önkormányzat, a polgármester munkájával, illetve a helyi politikusok ismertségét, népszerűségét. <<