2011.12.28.

Hasznosítsd magad! - Apró lépéssel a környezetért
Program-hatásvizsgálat az ország 294 iskolájának 174 ezer tanulója körében

A Harmónium Egyesület 2011-ben országos környezetvédelmi szemléletformáló kampányt indított az Európai Unió társfinanszírozásával középiskolások számára. A program gerincét rádióműsorok alkották, amelyek a DUE Médiahálózattal való együttműködésnek köszönhetően szólaltak meg az ország 6 konvergencia régiójának közel háromszáz általános és középfokú oktatási intézményében működő iskolarádiókon keresztül. A Capital Research az egész évet átfogó program országos hatásvizsgálatát végezte el több hullámban.bővebben

2011.11.30.

A fenntartható fejlődés filozófiája, ismeretterjesztés a gyakorlatban
Hatásvizsgálat Novák Péter uniós kampánya számára

A Szívlapát Alapítvány uniós támogatással megvalósult, több mint fél éven át tartó akciósorozata keretében a környezettudatos és fenntartható életmódok lehetőségeit népszerűsítette a főiskolás, egyetemista korosztály körében. A Capital Research a szemléletformáló kampány hatásvizsgálatát végezte el közvélemény-kutatási eszközökkel, több hullámos személyes adatfelvételi módszertan segítségével..bővebben

2011.08.31.

Telenor Magyarország Zrt.
Kommunikációs kutatás

A Telenor Magyarország Zrt. és a Flow PR megbízásából 2011 augusztusában a Capital Research elégedettségvizsgálatot és igényfeltáró kutatást végzett a hazai média szakembereinek körében a mobil telekommunikációs szektor PR tevékenységével kapcsolatban. A kutatási eredmények alkalmasak a PR munkával kapcsolatos kvantitatív visszacsatolások rendszerezett megszerzésére, feldolgozására és értékelésére, valamint a partnerelégedettség további erősítésére a kommunikációs munka során.bővebben

2011.07.31.

?Levegőt!" - Kampány a városi autóhasználat csökkentése és az alternatív közlekedési módok népszerűsítése mellett
Országos EU projekt hatásvizsgaláta

A Kék Planéta Alapítvány Budapesten, Pécsett, Szegeden, Nyíregyházán, Debrecenben és Miskolcon országos köztéri kampány segítségével hívta fel a figyelmet a városi közlekedésből adódó légszennyezés problémájára. A Capital Research az uniós forrásból megvalósuló szemléletformáló akciósorozat hatásvizsgálatának elvégzésére kapott megbízást. A környezetvédelmi témájú, több hullámos adatfelvételt a kutatóintézet 1000 fős reprezentatív mintán bonyolította le 2011 első felében. bővebben

2010.10.26.

Magyar újságírás: a közösségi média-forradalom küszöbén
A FLOW PR és a Capital Research közös kutatása

Jelentős változás előtt áll a magyar újságírás – ez derül ki abból a széleskörű, a közösségi média és az újságírók kapcsolatát feltérképező kutatásból, amelyet a FLOW PR és a Capital Research végzett 2010 nyarán. Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadó újságírók többsége ismeri és használja a közösségi médiát, de azt még leginkább magáncélra teszik. Ugyanakkor abban szinte mindenki egyetért, hogy a közösségi médiában „jelen kell lenni”.bővebben

2010.05.14.

TóPARK ? Multi-Method kutatás a "Világ Legjobb Mixed Use Ingatlanfejlesztése" számára

A Capital Research személyes, telefonos és online módszereket kombináló, több célcsoportra kiterjedő piackutatást végzett a Walker and Williams Investment Group CNBC által "Best International Mixed Use Development" Díjjal kitüntetett TóPARK ingatlanfejlesztési projektje számára. A kutatás több célcsoporton vizsgálta a projekt egészének és egyes alprojektjeinek fogadtatását, a fejlesztési részkoncepciók megítélését, a regionális vásárlói és fogyasztói szokások alakulását, a leendő TóPARK létesítmények forgalmát meghatározó tényezőket.bővebben

2010.03.08.

Reader?s Digest ? Nemzetközi ?Trusted? kutatás Magyarországon

Nemzetközi kutatási modellt adaptált hazai viszonyokra a Capital Research a Reader’s Digest magazin számára. A kutatás országos reprezentatív mintán zajlott a lakossági közbizalom szintjének mérésére. A Capital Research immár második alkalommal nyerte meg a Reader’s Digest kutatási tenderét. A megbízás keretében a kutatóintézet ezúttal a magazin által nemzetközileg alkalmazott lakossági bizalomindex-mérési módszert adaptálta a hazai viszonyokra.bővebben

2010.02.10.

FUTURA ? Kulturális turisztikai és városfejlesztési kutatás
Mosonmagyaróvár városközpontjának funkcióbővítő megújítása

Kommunikációs stratégiát megalapozó kutatást végzett a Capital Research a Mosonmagyaróvári Önkormányzat által uniós támogatással megvalósítandó „Futura – az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása” című beruházáshoz kapcsolódóan. A kutatóintézet a véleményvezér és szakmai célcsoportok körében kvalitatív mélyinterjús, a lakosság körében reprezentatív mintás kvantitatív módszert alkalmazott. A primer kutatási eredmények mellett a Capital Research historikus média-tartalomelemzést is végzett a projekt keretében.bővebben

2009.12.15.

E.ON ? Szervezeti munkabiztonsági kutatás

Kvalitatív alapokra épülő reprezentatív kvantitatív kutatás keretében vizsgálta a Capital Research az E.ON munkavállalóinak szokásait és attitűdjeit a szervezeten belüli munkabiztonsági eljárásokkal kapcsolatban. A kutatást komoly előkészítő munka előzte meg, melynek során a Capital Research kutatói az E.ON szakértőivel közösen olyan módszertant dolgoztak ki, amely biztosítani képes az eredmények megbízhatóságát a válaszadók szempontjából érzékeny és normatív válaszadásra hajlamosító téma ellenére is. A nemzetközi energiaszolgáltató vállalat célja a belső kutatással a munkavédelmi szabályozás és folyamatok továbbfejlesztése volt.
bővebben

2009.11.30.

Pécs 2010 ? Európa Kulturális Fővárosa
Stratégiai piackutatás az egész éves programsorozat számára

Stratégiai kutatássorozatot zárt le a Capital Research a Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa projekt számára. A kutatás célja a Pécs 2010 programsorozat lehetséges belföldi célközönségének feltérképezése, szegmentálása és médiahasználatának vizsgálata volt. Emellett a kutatás kiterjedt a részvételt támogató és hátráltató tényezők elemzésére, valamint a programkínálat egyes elemei iránti közönségigény felmérésére, továbbá a projekt egészének imázsvizsgálatára is.bővebben

Oldalak: 1 - 2 - 3 - 4 Következő »