A közvélemény- és piackutatásban alapvetően kétféle módszercsoporttal dolgozunk: kvantitatív és kvalitatív módszerekkel.


1. KVANTITATÍV MÓDSZEREK

Az egyik nagy csoportot kvantitatív módszereknek nevezzük, mivel ezek mindig számszerű eredményeket produkálnak. Tehát ha Önt egy olyan kutatási probléma foglalkoztatja, amely a Mennyi? Hányan? Kik? Hányszor? Milyen gyakran? Hány százalék? Hány forint? stb. kérdésekkel foglalhatók össze, akkor Önnek nagy valószínűséggel valamely kvantitatív módszerrel lebonyolított kutatásra van szüksége. A kvantitatív módszerek strukturált mérőeszközzel, jellemzően kérdőívvel dolgoznak, melyet leggyakrabban személyesen, telefonon vagy online veszünk fel a válaszadóval - számítástechnikai támogatás mellett.

Bővebben kvantitatív módszereinkről:

Személyes adatfelvétel
Telefonos (CATI) adatfelvétel
Online kutatás
Hall-teszt, home-teszt
Mystery shopping
Megfigyelés


2. KVALITATÍV MÓDSZEREK

A másik csoportot az ún. kvalitatív módszerek jelentik. Ezek nem számszerű eredményeket szolgáltatnak, hanem a célcsoportok gondolkodásmódját és várható reakcióit, cselekedeteit segítenek mélyebben megérteni. Ha az Ön számára fontos kutatási probléma a Hogyan? Miért? Miért igen? Miért nem? stb. kérdések köré összpontosul, vagyis a gondolkodási és érzelmi "logika" mikéntjét, érzéseket, asszociációkat szeretne feltárni, akkor Önnek szinte biztos, hogy valamelyik kvalitatív módszer alkalmazására van szüksége. A kvalitatív módszerek leggyakrabban fókuszcsoportos vagy mélyinterjús technikák formájában valósulnak meg.

Bővebben kvalitatív módszereinkről:

Fókuszcsoport
Mélyinterjú
Megfigyelés