A Capital Research elsősorban B2C (lakossági) és B2B (üzleti) piackutatási megoldásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. A marketing, a kereskedelem, a szolgáltatások, a termékfejlesztés, a média vagy a pénzügyek területén ügyfelünk stratégiai szükségletei szerint alakítjuk ki a javasolt kutatási megoldást, amelyet megvalósítunk, az eredményeket részletes dokumentációban foglaljuk össze, és tanácsadóként részt veszünk az adatok értelmezésére, felhasználására irányuló vállalati folyamatokban is.

Piackutatási megoldásainkból:

Stratégiai marketingkutatások
Piacnagyság és piaci részesedés-mérések
Tesztelések
Árérzékenység-mérés
Kommunikációs hatásvizsgálatok
Próbavásárlások, mystery shopping
U&A - Használat és attitűd kutatások (Usage and Attitude)
Ügyfélelégedettség-mérések
Márkaimázs-kutatások

Stratégiai marketingkutatások
Stratégiai marketingkutatást új termék/márka piacra lépésekor, rebranding, illetve újrapozicionálási szituációkban célszerű alkalmazni, továbbá minden olyan helyzetben, amikor a termék/márka kapcsán stratégiai súlyú probléma, kérdés, döntési kényszer merül fel. Ez a módszer lehetővé teszi az adott piac struktúrájának feltárását, a termék/márka piaci lehetőségeinek diagnosztizálását. Vizsgáljuk a márkák fogyasztói percepcióját, attitűdöket a terméktípussal/márkákkal kapcsolatban, szegmentáljuk a piacot, segítjük a megfelelő pozícionálás megtalálását. <<

Piacnagyság és piaci részesedés mérések
Piacnagyság-becslést, illetve piaci részesedés vizsgálatot lényegében folyamatosan érdemes végezni, hiszen ezekre az információkra a marketingtevékenység tervezhetősége érdekében folyamatosan szükség van. Piacnagyság-becslés során a válaszadók percepciója alapján vagy akár ennél egzaktabb becslésekkel (lakossági piacon pl. naplós vizsgálatokkal) becsüljük az adott termék-/szolgáltatástípus teljes piacának nagyságát, illetve az egyes márkák-/termékek ezen belüli részesedését. <<

Tesztelések
Az ügyfél aktuális döntési problémájához illeszkedően termék-, koncepció-, csomagolás-, reklámteszteket, illetve full-mix tesztet ajánlunk. A tesztkutatás eredményei birtokában az adott feladathoz illeszkedően segíteni tudunk a termék marketing mixének kialakításában, több lehetőség közül kiválasztva az optimális mix elemeit. <<

Árérzékenység-mérés 
Árérzékenység-mérés elsősorban a termék/márka bevezetéséhez illetve átpozícionálásához szükséges. Az árérzékenység-vizsgálatok jellemzően teszteléshez kapcsolódnak, s megadják azt a kompetitív árat, mely a elfogadható a fogyasztók számára, de nem pozícionálja túl alacsony minőségre a terméket. <<

Kommunikációs hatásvizsgálatok
Hatásvizsgálati kutatásokat kommunikációs, elsősorban reklám-, marketing, promóciós kampányok kiértékelésére, a kampány folytatásához, módosításához szükséges döntések meghozatalához hasznos lebonyolítani. A kampány előtti, illetve utáni adatfelvétel eredményeinek összehasonlításával mérni tudjuk a kampány hatékonyságát több szempont mentén: elérés, figyelemfelkeltés, tetszés, hatás a márkaismertségre, márkaimázsra, attitűdökre, vásárlási hajlandóságra. <<

Próbavásárlások, mystery shopping
Mistery shopping vizsgálatokat a vállalati döntéshozóknak elsősorban saját hálózatuk működéséről szóló egzakt visszacsatolás érdekében érdemes igénybe venni, de a módszer a versenytárs vállalatok szolgáltatásairól, ügyfélkezeléséről való strukturált információgyűjtésre is kiválóan alkalmas. Az e feladatra kiképzett piackutató munkatársak inkognitóban keresik fel a kereskedelmi/szolgáltató egységeket. A mistery shopping kutatás lehetőséget ad arra, hogy élő helyzetben vizsgálhassuk a frontszemélyzet magatartását, szakértelmét, a vállalati sztenderdek és normák érvényesülésének hatékonyságát. <<

U&A - Használat és attitűd kutatások (Usage and Attitude)
U&A kutatásokat lényegében folyamatosan érdemes végezni, hiszen e módszer segítségével átfogó - a stratégiai tervezést segítő - képet tudunk adni a piac struktúrájáról, az egyes márkák ismertségéről, kedveltségéről, használatáról. Rendszeres adatfelvétel esetén követhetőek a piaci átrendeződések és trendek. <<

Ügyfélelégedettség-mérések
Ügyfélelégedettség-mérés segítségével hatékonyabbá tehető a szolgáltatások továbbfejlesztése, a versenyhátrányt okozó gyenge pontok beazonosítása és kiküszöbölése. Mind a B2C, mind a B2B piacon képet tudunk adni arról, hogy az ügyfelek, fogyasztók mennyire elégedettek/elégedetlenek a szolgáltatás minőségével összességében, illetve annak egyes elemeivel. <<

Márkaimázs-kutatások
Márkakommunikációs problémák esetében igen hasznos segítséget nyújtanak a saját márkát és a konkurenciát egymáshoz képest leíró-ábrázoló imázsprofilok és imázstérképek - ahogy azok a fogyasztói "fejekben" megjelennek. Kutatásunkkal átfogó képet kínálunk az adott piacon jelen lévő márkák imázsáról, a márkák fogyasztói percepciójáról, feltárjuk a vizsgált márka imázsának erősségeit és gyengeségeit, ezzel segítve a megfelelő imázs és pozícionálás kialakítását. Nemcsak az aktuális helyzet tárható fel ezzel a módszerrel, hanem rendszeres adatfelvétel esetén követhetőek az imázsstruktúra változásai is. <<